DEPORTAŢI DIN RAIONUL CRIULENI: DOCUMENTE SOVIETICE DE ARHIVĂ

 JEVRENII DIN INIMA BASARABIEI CU ALEXANDRU MORARUDupă a treia ocupaţie rusească (1944), prima fiind în 1812, iar a doua în 1940, autorităţile sovietice au organizat şi deportat în Siberia, regiunea Altai mii şi mii de familii din Basarabia. În casele celor deportaţi erau aduci  tot felul de”specialişti sovietici”, în majoritatea cazurilor beţivi, depravaţi, deloc sau cu puţină carte, dar obraznici şi cu tupeu de „eliberatori”. (Vezi: Alexandru Moraru „Cadrele bolşevicilor” publicat în gazeta” Flux” sau Blogul Secretele Istoriei cu Alexandru Moraru/ http://www.mazarini.wordpress.com/). În rândul acestora erau ucraineni, ruşi, evrei, bieloruşi, etc.; iar scopul aducerii acestor”cadre” era de a schimba raportul de forţe pe teritoriul Basarabiei în favoarea veneticilor-ocupanţi. Cu cât mai pestriţă arăta harta componenţei naţionale a Basarabiei, cu atat mai uşor era de manipulat şi de ţinut în frâu poporul românesc din Basarabia.

Vă punem la dispoziţie câteva documente sovietice de arhivă, traduse de mine din limba rusă, în care este vorba de familii deportate din raionul Criuleni, care au avut de suferit alături de multe alte zeci de mii din aşa numita RSS Moldovenească.

                                                                                           Alexandru Moraru

Documentul 1

STRICT SECRET

Î N C H E I E R E

7 iulie 1954                                                          or. Chişinău, RSSM

Eu, anchetatorul superior al Serviciului de anchetă al KGB pe lîngă SM al RSSM – maiorul Kozlov, examinînd materialele dosarului nr. 6683 privind deportarea familiei condamnatului Mînza Hariton Profirovici şi cererea fiicei acestuia – deportatei Mînza Nadejda Haritonovna,

A M  S T A B I L I T :

La 6 iulie 1949, conform deciziei Şedinţei speciale pe lîngă MAI al URSS, din satul Cruglic, raionul Criuleni, RSSM, a fost deportată în regiunea Tiumeni familia colaboraţionistului în componenţa:

Fiul – Mînza Profir Haritonovici, anul naşterii 1927;

Fiica – Mînza Nadejda Haritonovna, anul naşterii 1930;

Fiica – Mînza Nina Haritonovna, anul naşterii 1932.

Tatăl lor Mînza Hariton Profirovici în perioada ocupaţiei temporare a teritoriului RSSM lucra primar al satului Cruglic, fapt pentru care la 29 martie 1946 a fost condamnat de Judecătoria supremă a RSSM pe art. 54-3 şi art.54-10 ale CP al RSSU la 6 ani de LCM.

După ispăşirea termenului de condamnare în anul 1952 Mînza H.P. s-a întors în satul Cruglic şi în acelaşi an în rezultatul unui accident a fost omorît.

În satul Cruglic în prezent locuiesc trei fii şi două fiice, care în anul 1949 nu au fost deportaţi deoarece locuiau separat de tatăl lor.

În cererea sa deportata Mînza Nadejda Haritonovna roagă să i se anuleze restricţiile de deportare şi să i se permită întoarcerea cu traiul în satul  Cruglic, raionul Criuleni, RSSM.

Avînd în vedere, că fiicele lui Mînza H.P. – Mînza Nadejda, Mînza Nina şi fiul –  Mînza Profir nu au avut legătură cu activitatea infracţională a tatălui, în perioada războiului erau minori, precum şi faptul, că tatăl lor şi-a ispăşit pedeapsa şi în anul 1953 a decedat,

C O N S I D E R :

A face un demers către MAI al URSS privind anularea restricţiilor de deportare pentru Mînza Profir Haritonovici, Mînza Nadejda Haritonovna şi Mînza Nina Haritonovna cu permisiunea de se întoarce cu traiul în RSSM.

Anchetatorul superior al Serviciului de anchetă al KGB

maiorul                              (Kozlov)

De acord:

Şeful adjunct al Serviciului de anchetă al KGB

locotenent-colonelul                             (Zakora)

Documentul 2

STRICT SECRET

H O T Ă R Î R E

7 mai  1954                                                          or. Chişinău, RSSM

Eu, anchetatorul superior al Serviciului de anchetă al KGB pe lîngă Sovietul miniştrilor al RSSM – căpitanul Karpunin, examinînd dosarul nr. 6511  privind deportarea lui Bobeico Vasilii Pavlovici, anul naşterii 1911, originar din satul Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, RSSM, cetăţean al URSS, moldovean, din culaci, cu antecedente penale,

A M  S T A B I L I T :

Bobeico V.P., locuind în satul Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, RSSM, era culac. În gospodăria sa avea 6,5 ha de pămînt, 1,5 ha de vie, 0,5 ha de păşuni, 2 cai, o vacă, un porc, circa 12 capete de oi, inventar agricol şi în permanenţă exploata munca argaţilor. Pe lîngă aceasta, pînă în 1949 se ocupa cu specula.

Prin decizia Comitetului executiv al Sovietului raional al deputaţilor Criuleni din august 1949, gospodăria lui a fost atribuită la cele culăceşti.

În ianuarie 1949 Bobeico a fost condamnat la 5 ani de detenţie pentru huliganism.

În iulie 1949, în timpul operaţiunii de evacuare din RSSM a elementelor culăceşti, Bobeico V.P. se afla în detenţie şi în legătură cu aceasta, conform deciziei Sovietului miniştrilor al RSSM din 23 iunie 1949 cu nr. 509ss, au fost deportaţi doar membrii familiei lui: soţia – Bobeico Maria Condratievna, anul naşterii 1910 şi mama – Bobeico Domnica Gheorghievna, anul naşterii 1890, care în prezent se găsesc în raionul Samara, regiunea Tiumeni.

În prezent, Bobeico V.P. este eliberat din detenţie şi locuieşte în oraşul Chişinău.

Avînd în vedere, că conform Decretului Prezidiumului Sovietului suprem al URSS din 11 martie 1952, Bobeico V.P. urmează a fi îndreptat spre locul deportării familiei sale,

A M  H O T Ă R Î T :

Bobeico Vasilii Pavlovici, domiciliat în oraşul Chişinău pe adresa: Poşta Veche, strada Criuleni, casa 7, să fie arestat şi etapat la familia sa în raionul Samara, regiunea Tiumeni.

Anchetatorul superior al Serviciului de anchetă al KGB

căpitanul                                      (Karpunin)

De acord:

Şeful secţiei Serviciului de anchetă  al KGB pe lîngă SM al RSSM

căpitanul                                          (Gurkin)

Şeful Serviciului de anchetă al KGB pe lîngă SM al RSSM

colonelul                                        (Ostreţov)

Documentul 3

Î N C H E I E R E :

13 octombrie 1954                                                                or. Chişinău

Eu, împuternicitul executiv superior al Serviciului special 1 al MAI al RSSM – maiorul Cerneavskii, examinînd materialele dosarului nr.6689 privind deportarea lui:

Perju Sofia Ivanovna, anul naşterii 1890, originară din RSSM, fostă locuitoare a satului Peresecina, raionul Criuleni, RSSM, moldoveană, domiciliată în satul Andriuşino, raionul Tavdinsk, regiunea Tiumeni  şi cererea acesteia,

A M  S T A B I L I T :

Deportata Perju a făcut un demers privind eliberarea ei din deportare pe motiv că este bătrînă şi inaptă de muncă.

Din materialele pe dosar se vede, că Perju a fost deportată în anul 1949 în baza hotărîrii Şedinţei speciale pe lîngă MSS al URSS din 2 noiembrie 1949  ca membru al familiei unui colaboraţionist.

Soţul ei – Perju Pavel Vasilievici, locuind pe teritoriul RSSM temporar ocupat de cotropitorii româno-germani şi fiind ostil puterii sovietice, în anul 1944 a arătat comandamentului românesc unde se ascundea dezertorul din armata românească Buzu Nani Vasilievici, care a fost arestat şi bătut de ocupanţi.

Pentru infracţiunea comisă Perju P.V. la 30.08.1946 a fost condamnat de Tribunalul militar al armatei MAI din RSSM la 8 ani de LCM.

În prezent, locuind în deportare, Perju este singură şi inaptă de muncă. De materiale compromiţătoare asupra ei Direcţia Tiumeni a MAI nu dispune.

Fiul lui Perju S.I. – Perju Chiril Pavlovici, locuitor al satului Peresecina, raionul Criuleni, RSSM, a dat acordul să-şi întreţină mama.

Astfel, din materialele examinate se vede, că Perju Sofia Ivanovna a fost deportată corect. Însă, avînd în vedere că se află în deportare singură, este inaptă de muncă, material nu se poate asigura,

C O N S I D E R :

A face un demers către MAI al URSS şi Procuratura URSS pentru eliberarea din deportare a lui Perju Sofia Ivanovna şi trecerea ei la întreţinere la fiul său Perju Chiril Pavlovici, fără retrocedarea averii confiscate.

Împuternicitul executiv superior al Serviciului special 1 al MAI al RSSM

maiorul                                (Cerneavskii)

De acord:

Şeful Serviciului Special 1  al MAI al RSSM

locotenent colonelul                         (Batişcev)

Documentul 4

Strict Secret

                                                 Î N C H E I E R E :

          28 aprilie 1954                                                    or. Chişinău, RSSM

Eu, împuternicitul executiv superior al Serviciului penetenciare al MAI al RSSM – căpitanul Bugaev,  examinînd  cererea şi  dosarul nr. 6674 privind deportarea lui Castraveţ Prascovia Marcovna, anul naşterii 1897, originară din satul Hârtopul-Mic, raionul Criuleni, RSSM, domiciliată în raionul Omutin, regiunea Tiumeni, 

                                            A M  S T A B I L I T : 

         Castraveţ P.M. în cererile sale, depuse la Sovietul Miniştrilor al RSSM şi MAI al URSS, roagă să i se permită întoarcerea din deportare, motivînd prin faptul, că nu este în stare să se întreţină.

         Din materialele pe dosar se constată, că soţul solicitantei – Castraveţ Gheorghii Constantinovici, fiind ostil faţă de puterea sovietică, sistematic, în anturajul său, desfăşura agitaţie antisovietică, îndreptată împotriva activităţilor partidului şi Guvernului sovietic, fapt pentru care la 29.01.1949 a fost condamnat de Judecătoria Supremă a RSSM pe art. 54-10 alin. 1 al CP al RSSU la 10 ani de LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi.

         În baza acestor date, solicitanta  Castraveţ P.M., la 25.01.1950, de către Şedinţa specială pe lîngă MSS al URSS, ca membru al familiei unui culac, care desfăşura agitaţie antisovietică, a fost deportată după hotarele RSSM.

         Avînd în vedere, că Castraveţ P.M. în deportare se află singură, este bătrînă şi inaptă de muncă,

                                                       C O N S I D E R  :

         A face un demers către Judecătoria Supremă a  URSS privind anularea hotărîrii Şedinţei speciale şi întoarcerea lui Castraveţ Prascovia Marcovna din deportare la întreţinerea fiicei sale – Bobeico Maria Gheorghievna în satul Hârtopul-Mic, raionul Criuleni, RSSM.  

Împuternicitul executiv superior al Serviciului penetenciare al MAI al RSSM

căpitanul                            (Bugaev)

De acord: 

Şeful Serviciului penetenciare al MAI al RSSM

          colonelul                               (Mamonov)

Documentul 5

Strict Secret

Preşedintelui Biroului CC al PCU(b) pe RSS Moldovenească – tov. Buntov

            Secretarului CC al PC(b) din Moldova – tov. Salagor

        „Privind faptele încălcării legalităţii socialiste în raionul Vadul lui Vodă, RSSM”

                                     I N F O R M A Ţ I E    S P E C I A L Ă 

            În martie 1945 pe numele   Secretarului CC al PC(b) din Moldova şi Procurorului Republicii a parvenit o informaţie de la Procurorul raionului Vadul lui Vodă, judeţul Chişinău, RSSM – juristului de clasa I, tov. Popleatei, privind arestările nejustificate ale cetăţenilor în satul Mereni, raionul Vadul lui Vodă, de către lucrătorii Comitetului raional de partid şi deputatului Sovietului Suprem al RSSM – adjunctului Preşedintelui Comitetului executiv judeţean – Galak.

            În urma verificării circumstanţelor în teritoriu în satul Mereni, raionul Vadul lui Vodă, de către anchetatorul pe probleme speciale, juristul de clasa I, tov. Berkovici, s-a stabilit:

            În noiembrie 1944, în perioada colectării grîului pentru stat, în satul Mereni au sosit ca împuterniciţi ai CJ Chişinău al PC(b) din Moldova – Galak şi CR al PC(b) din Moldova – al doilea secretar Lisin şi al treilea secretar Merejko.

            Împuterniciţii menţionaţi au stabilit ca zilnic (dimineaţa la ora 8 şi seara) responsabilii de colectare să se prezinte la sovietul sătesc şi să informeze despre mersul îndeplinirii normelor de predare a pâinii pe sectoarele satului.

            Deoarece unii responsabili încălcau această ordine, al doilea secretar al  CR al PC(b) din Moldova Lisin N.D. şi reprezentantul CJ Chişinău al PC(b)M – Galak  i-au ordonat lui Ursu Serafim Anisimovici, anul naşterii 1925 (de mai multe ori vinovat de acte huliganice: efectuarea împuşcăturilor prin sat, beţii etc.), să-i aresteze pe responsabilii de colectarea grîului:

  1. Vlas Pavel Filipovici, anul naşterii 1893, tatăl unui combatant.
  2. Baciu Andrei Constantinovici, anul naşterii 1893, tatăl unui combatant.
  3. Modari Carp Alexandrovici, anul naşterii 1893.
  4. Stradu Roman Vasilievici.
  5. Vasiliţa Ivan Leonovici.

Ordinul de arest a fost de Ursu îndeplinit. Ţăranii arestaţi au fost escortaţi sub pază prin  sat şi închişi într-un beci umed.

            Încăperea unde se aflau arestaţii era păzită pe rînd de ţăranii Lungu S.S., Barabaş L.L. şi Stratu V.

            Responsabilii de colectarea grîului s-au aflat sub arest de la ora 8 seara pînă la ora 10 dimineaţa a următoarei zile.

            Tot atunci, în noiembrie 1944, conform ordinului lui Lisin şi Galak, de către miliţianul Ursu au fost arestaţi şi închişi sub pază în beciul umed Glava Vasilii Luchianovici – tatăl unui combatant, pentru faptul, că a refuzat să-i transporte cu căruţa sa pe premilitari în satul Vadul lui Vodă, Nistor Maria Stepanovna – pentru neîndeplinirea planului de livrare la stat a 605 kg de floarea-soarelui. Din aceleaşi motive a fost arestat şi Nagailîc Filimon Constantinovici.

            Glava şi Nagailîc la ora 12 de noapte, sub escortă militară au fost aduşi la locuinţa lui Nistor M.S., unde s-au aflat pînă la or 5 dimineaţa, iar apoi duşi în beci, unde s-au aflat pînă la ora 11 de zi.În timpul escortării ţăranilor arestaţi miliţianul a efectuat 3 împuşcături în aer (conform explicaţiei lui Ursu, a tras pentru a băga frica în oameni).

            În aceeaşi lună în anul 1944, în baza ordinului lui Galak au fost arestaţi şi întemniţaţi în beci Anton Dmitrii Vasilievici, care întreţine o familie din 9 oameni, şi Ermurachi Iustin – muncitor de la staţia Mereni pentru neîndeplinirea normelor de predare a pâinii la stat şi posibile acte huliganice. Anton a fost ţinut sub arest 2 zile, iar Ermurachi – 3.

            Secretarul pe problemele cadrelor al CR Vadul lui Vodă al PC(b)M – Rojko V.N. a ordonat miliţianului Ursu să-l închidă în beci pe responsabilul de colectarea grîului Ţurcan Fiodor Lazarievici pentru faptul că a refuzat să transporte cu propriul transport pâinea la staţia Mereni, pe Nuţa Foma Ivanovici, Butucel Gheorghii Alexandrovici şi soţia acestuia Butucel Fiocla Andreevna pentru acte de huliganism.

            Butucel F.A. a fost arestată fiindcă ar fi dorit să fie împreună cu soţul său.

            La anchetarea circumstanţelor expuse, în urma interogării victimelor şi martorilor, s-a confirmat ilegalitatea arestării acestor cetăţeni.

            Lisin N.D. – Secretarul CR al PC(b)M, membru al PCR(b) din anul 1938, anterior judecat în anul 1935 pe art. 99 al CP (pentru neglijenţă). La interogatoriul din 07.04.1945 a mărturisit, că arestarea ţăranilor în satul Mereni în noiembrie 1944 într-adevăr a avut loc, dar el personal nu aresta , totul se făcea din ordinul reprezentantului CJ al PC(b)M – tov. Galak şi Primului secretar al CR Vadul lui Vodă al PC(b)M – tov. Pustovoitenko. Referitor la ultimul Lisin a menţionat: „În cadrul unei discuţii în octombrie 1944 la CR al PC(b)M cu Primul secretar – tov. Pustovoitenko, unii tovarăşi au ridicat problema referitor la măsurile posibile de influienţă asupra responsabililor de colectare a grîului, care sistematic nu se prezintă la sovietul sătesc, la care tov. Pustovoitenko a spus: de întreprins măsuri pînă la încuierea pe noapte în beci. În noiembrie 1944 (nu-mi amintesc data) din ordinul meu au fost închişi în beci în satul Mereni Nuţa Foma Ivanovici pentru că era beat şi a săvîrşit acte huliganice, Butuşel Gheorghii Alexandrovici – de asemenea pentru huliganism. Iar Butuşel Fiocla din propria dorinţă a fost închisă în beci, deoarece dorea să fie cu soţul ei”.

            Merejko a menţionat, că ţăranii erau arestaţi din ordinul lui Lisin şi Galak.

            Reieşind din cele expuse, rog examinarea chestiunii referitor la conducerea CR Vadul lui Vodă al PC(b)M (Pustovoitenko, Lisin, Merejko) şi deputatul Sovietului Suprem al RSSM – Galak, pentru tragerea lor la răspundere.

            Procurorul RSSM

            Consilier Judiciar de Stat de clasa III                   F. Doncenco

            Or. Chişinău, RSSM

            12.04.1945

               Respectivele documente au fost depistate de Alexandru Moraru în Arhiva Naţională a RM    

Reclame

Despre satexceptional

istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, autor şi editor al multor culegeri de documente de arhivă, peste 400 articole ştiinţifice publicate în multe reviste prestigioase, cum sunt " Historia", "Magazin istoric",Analele Ştiinţifice al USM, Artemis, Literatura şi Arta etc. deţine 7 portaluri în Internet, principalul şi prestigiosul fiind Secretele istoriei cu Alexandru moraru (www.mazarini.wordpress.com)
Acest articol a fost publicat în AŞA CUM ESTE:, ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s